Održavanje i servis

  • Home
  • /
  • Održavanje i servis

Održavanje i servis

Naš rad se ne završava sa isporukom robe i puštanjem sistema u rad. Tek kada korisnik počne koristiti svoju novu računarsku opremu i kada počne puniti sistem poslovnim informacijama, on za njega postaje vrijedan i tada je izuzetno važno da sistem radi besprijekorno.

CS je počeo kao servisna organizacija i izuzetno smo ponosni na naše iskustvo na polju servisiranja i održavanja IT-sistema. Naše znanje se ogleda i u tome što smo jedini ovlašteni servisni centar za IBM i Lenovo hardver u Republici Srpskoj i jedan od dva takva centra u BiH.

Održavanje i servis shvatamo izuzetno ozbiljno i korisnicima pružamo mogućnost sklapanja ugovora o održavanju koji uključuje slijedeće stavke (prema izboru korisnika):

  • administracija sistema;
  • prvostepena tehnička podrška (direktna podrška krajnjim korisnicima);
  • drugostepena tehnička podrška (podrška IT-službi korisnika);
  • preventivno održavanje;
  • interventno održavanje (sa ili bez rezervnih dijelova);
  • disaster recovery (potpuno vraćanje korisnikovog sistema u funkciju u određenom roku, obično 8 sati).

Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebno kvalitetno i stručno održavanje vaše informatičke infrastrukture.