BPS POS – Automatizacija naplate na benzinskim pumpnim stanicama

  • Home
  • /
  • BPS POS – Automatizacija naplate na benzinskim pumpnim stanicama

BPS POS – Automatizacija naplate na benzinskim pumpnim stanicama

Preduzeće COMPUTING systems nudi kompletno rješenje za automatizaciju naplate goriva i drugih proizvoda na benzinskim pumpnim stanicama.

Rješenje se zasniva na provjerenim hardverskim i softverskim proizvodima: Lenovo računarima, IBM kasama, RETPOS softveru i DOMS kontroleru agregata.

Kako bi korisnicima ostavilo mogućnost izbora, preduzeće COMPUTING systems je kod Ministarstva trgovine i turizma Repulike Srpske certifikovalo dva tipa kasa: PC registar-kasu CSPOS100 i elektronsku registar-kasu CSPOS600.

Naša rješenja koriste:

  • Eurogas d.o.o. Banja Luka
  • Gagi trans d.o.o. Banja Luka
  • Integral inženjering d.o.o. Banja Luka
  • Euro Benz d.o.o. Banja Luka

COMPUTING systems d.o.o. posjeduje rješenje o davanju saglasnosti za stavljanje u promet i upotrebu PC registar-kase CSPOS100 (rješenje broj 01-32-3669-1/04 od 18.08.2004.), elektronske registar-kase CSPOS600 (rješenje broj 01-32-3669-2/04 od 18.08.2004.), kao i rješenje o davanju saglasnoti za promet, ugradnju i održavanje registar-kase CSPOS100 i CSPOS600 (rješenje broj 01-32-3669-3/04 od 30.07.2004.). Sva rješenja je izdalo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpslke.

Opis rješenja

Osnovicu rješenja čini jedna od dvije certifikovane registar-kase zajedno sa RETPOS softverom. Registar-kasa se preko DOMS kontrolera priključuje na agregate tako da se cjelokupan rad agregata kontroliše preko registar-kase: od blokiranja agregata, preko promjene cijena do naplate računa i evidencije prometa. Na registar-kasu se priključuju i sonde u rezervoarima goriva, tako da se dobije kompletna slika o prometu goriva.

Registar-kasa se takođe koristi za prodaju ostalih proizvoda prisutnih na benzinskoj pumpi. Kako bi se olakšalo i ubrzalo poslovanje, na registar-kasu se može priključiti TIPRO programabilna tastatura (omogućava da se najčešće prodavanim artiklima dodjele vlastite tipke), barkod-čitač i čitač magnetnih kartica.

Ova osnovna instalacija se po želji korisnika može proširiti sa kontrolom pokazivača cijena (totema), video-nadzorom, centralnim upravljanjem više benzinskih pumpi sa jedne lokacije i drugo.

Iskustva u svijetu su pokazala da samo prihodi od prodaje goriva nisu dovoljni – da bi vaša benzinska pumpna stanica opstala potrebno je da pored goriva prodajete i ostali asortiman na koji se mogu ostvariti veće marže. Tipičan primjer su piće, hrana, rezervni dijelovi.
Kako bi povećali šansu da vozač kupi nešto pored goriva, potrebno je da ga dovedete u sam lokal. To se najlakše čini putem samoposluživanja – korisnik sam ili uz pomoć radnika sipa goriva i onda ulazi u Vaš lokal kako bi platio račun. Naše rješenje podržava samoposluživanje i ima ugrađene mehanizme koji osiguravaju ovakav način poslovanja, kao što je na primjer blokiranja pištolja nakon završenog točenja goriva dok se račun ne plati.

PC registar-kasa CSPOS100

Naša najpopularnija kasa je zasnovana na Lenovo ThinkCentre A Series računaru (Small Form Factor kućište) i RETPOS softveru. Uz kasu se standardno isporučuje Lenovo 17″ Essential TFT monitor i Star SP100 termalni matrični POS štampač.

Zahvačjujući svom kompaktnom formatu pogodna je za instalaciju u uslovima ograničenog prostora.

Ostale opcije uključuju TIPRO tastaturu, barkod-čitač, LCD displej za kupca i ladicu za novac.

Elektronska registar-kasa CSPOS600

Elektronska registar-kasa CSPOS600 je najbolje rješenje za zahtjevne korisnike i za benzinske pumpne stanice na kojima ima mnogo prometa.

Registar-kasa CSPOS600 je zasnovana na IBM registar-kasi koja je rezultat dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti i posjeduje mnoga napredna rješenja, kao što su integrisani termalni štampač, integrisani displej za kupca, inovativni sistem hlađenja i Touch Screen tehnologija koja omogućava upravljanje kasom bez upotrebe tastature i miša.

Kao i CSPOS100, zahvaljujući malim dimenzijama i izuzetnoj pouzdanosti i sigurnosti u radu, CSPOS600 je odličan izbor za zahtjevna okruženja kao što su benzinske pumpne stanice.

RETPOS

RETPOS je u upotrebi na više od 200 benzinskih pumpnih stanica širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Rješenje je u upotrebi dugi niz godina i koristi provjerene industrijske komponente (CWO DOMS PSS5000 kontroler) i softverske proizvode (Oracle baza podataka, C++ programski jezik) koji garantuju pouzdanost i sigurnost poslovanja.

Pored naplate goriva, RETPOS se u osnovnoj verziji može koristiti i za naplatu ostalih maloprodajnih artikala, te za naplatu hrane i pića u ugostiteljskim objektima u sklopu benzinske pumpne stanice.

RETPOS ima ugrađenu podršku za korištenje magnetnih kartica, bilo bankovnih kreditnih kartica ili naftnih kartica koje izdaje preduzeće koje je vlasnik benzinske pumpne stanice.

Uz pomoć opcionih modula, RETPOS se može koristiti za kontrolisanje prikaza cijena na totemima; pregled stanja, alarma i autobaždarenje sondi; te videonadzor.

RETPOS rješenje radi na principu klijent-server, što znači da se više benzinskih pumpnih stanica može kontrolisati i sa njima upravljati sa jednog mjesta, npr. uprave preduzeća.

Pored već pomenutih preduzeća u Republici Srpskoj, RETPOS koriste i sljedeće naftne kompanije:

  • INA d.d., Zagreb, Hrvatska
  • INA CROPETROL d.d., Zagreb, Hrvatska
  • AURO d.d., Ljubuški, BiH

Kontroler agregata

Kao veza između agregata i sistema za naplatu (registar-kase) koristi se kontroler CWO DOMS PSS5000. PSS5000 kontroler je rezultat više od 20 godina iskustva i praćenja zadnjih trendova u elektronskoj i naftnoj industriji i kao takav se primjenjuje na više od 21.000 lokacija širom svijeta.

PSS5000 podržava više od 40 različitih komunikacionih protokola uključujući IFSF, čime se garantuje sadašnja i buduća podrška za većinu agregata koji se nalaze na tržištu.

Pored agregata, uz pomoć opcionalnog modula, na PSS5000 se mogu priključiti i automatske auto-praonice čime se može automatizovati i ovaj važan dio poslovanja benzinskih pumpnih stanica.

Napominjemo da Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske preporučuje rješenja koja koriste ovaj kontroler.

Zaštita podataka

Zaštita podataka je veoma važan dio ukupnog sistema. Pored toga, to je i obaveza koju svaki vlasnik BPS mora ispuniti u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

RETPOS aplikativno rješenje ima ugrađen mehanizam za pravljenje sigurnosnih kopija podataka koji omogućava jednostavno pravljenje rezervne kopije na bilo koji od uobičajenih sistema za pohranu podataka.

Kao hardverski dio sistema za zaštitu podataka predlažemo korištenje ZIP ili CD-RW uređaja.