ibm-earnings-300x168

Dizajn i implementacija

Na osnovu rezultata IBM Executive Assessementa ili slične analize koju je korisnik uradio, naši stručnjaci će napraviti plan implementacije i specifikaciju sve potrebne opreme.

Prilikom dizajna i implementacije se trudimo da korisnika zaštitimo od tehničkih detalja. Koncentrišemo se na stvari koje korisnik razumije i može izmjeriti – kvalitet posla, poštivanje rokova, brzina sistema, funkcionalnost.

Kontaktirajte nas za pomoć prilikom dizajniranja i implementiranja IT-sistema.