?> COMPUTING systems d.o.o. Banja Luka – Licencirani antivirus NOD32, IBM Advanced Business Partner, Lenovo, Fiskalne kase: Home COMPUTING systems d.o.o. Banja Luka – Licencirani antivirus NOD32, IBM Advanced Business Partner, Lenovo, Fiskalne kase – Nod32, Redhat, Datalab Pantheon

Naša rješenja za poslovanje

DATAprotect

DATAprotect je naše rješenje za zaštitu informacija od gubljenja. Rješenje obuhvata izradu sigurnosnih kopija korisnikovih podataka, te njihovo vraćanje u slučaju gubitka.

pročitaj više

BPS POS

BPS POS je rješenje za automatizaciju poslovanja benzinskih pumpnih stanica. Obuhvata nadzor i automatizaciju prodaje svih vrsta goriva, ali i ostalih artikala na benzinskim stanicama.

pročitaj više

Fiskalni sistemi

Dugogodišnje iskustvo sa sistemima za naplatu i naša servisna organizacija koja ispunjava najviše IBM norme i standarde, predstavljaju garanciju lakog i pozdanog korištenja fiskalnih sistema.

pročitaj više

HARDVER

Hardver je srce svakog IT-sistema. Svaki kompromis kada je kvalitet hardvera u pitanju neizostavno dovodi do gubitka podataka, smetnji u poslovanju i neminovnih finansijskih izdataka.
CS je ovlašten za prodaju i servis IBM hardvera i ovlašteni partner za prodaju i servis kompletnog asortimana Lenovo proizvoda.

Pogledajte izdvojeni asortiman posebnih konfiguracija računarske opreme namjenjene firmama i pojedincima koji ne žele kompromis kod izbora računara.

POGLEDAJTE PONUDU

SOFTVER

Ako je hardver srce, onda je softver sigurno i duša i mozak svakog IT-sistema. Kao i kada je hardver u pitanju - samo najbolje je dovoljno dobro za vas, vaše preduzeće i informaciju od koje zavisite u svakodnevnom poslovanju.
Softver koji CS prodaje je isključivo poslovni softver i može se podijeliti u tri grupe: operativni sistemi; middleware (npr. softver za pravljenje sigurnosnih kopija, baze podataka, web i e-mail serveri; te poslovne aplikacije (npr. klijenti za elektronsku poštu, poslovno-informacioni sistemi).

USLUGE

CS je prava sistemska kuća, te tako u našu ponudu svrstavamo i niz informatičkih usluga: od analize, projektovanja i implementacije do održavanja. Svi procesi vezani za naše usluge su pažljivo specificirani i stavljeni pod nadzorom ISO 9001 certifikovanog sistema upravljanja kvalitetom.

IBM Executive Assessement

  • IBM Executive Assessement je poseban proces u kojem, po strogo definisanoj IBM-metodologiji, provodimo analizu vašeg poslovanja i predlažemo rješenja za uočene probleme i moguća poboljšanja.
PROČITAJ VIŠE

Dizajn i implementacija

  • Na osnovu rezultata IBM Executive Assessementa ili slične analize koju je korisnik uradio, naši stručnjaci će napraviti plan implementacije i specifikaciju sve potrebne opreme.
pročitaj više

Održavanje i servis

  • Naš rad se ne završava sa isporukom. Kada korisnik počne koristiti opremu i puniti sistem informacijama, tada ona postaje vrijedna i tada je važno da sve radi besprijekorno.
pročitaj više

Naši partneri

kontakt informacije

GDJE SE NALAZIMO?

COMPUTING systems d.o.o.

Petra Kočića 1
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Kontakt informacije

Telefon: +387 51 322 800; +387 51 310 800

Fax: +387 51 322 801

Elektronska pošta:

Ostali podaci o preduzeću

Matični broj: 1752936 Upisano kod Osnovnog suda u Banjaluci, broj reg. uloška 1-4041-00

Transakcioni računi:

  • UniCredit Bank d.d.: 338-350-22009591-91
  • NLB Razvojna banka a.d.: 562-100-80001031-87
  • Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.: 552-000-00000929-89
  • UniCredit Bank Banja Luka a.d.: 551-001-00009093-07